Vervolg
Lichaamsmeting

10.000+ parameters inzichtelijk gemaakt

Inzichten

Inhoud

Opbouw

Uitslag

Een meting inplannen

Wat wordt er onderzocht en welke inzichten geeft mij dit?

Tijdens de eerste Lichaamsmeting hebben we veel waardevolle informatie en inzichten vergaard. Deze hebben geresulteerd in een behandelplan en in ieder geval het begin van de behandeling.

Bij deze vervolg Lichaamsmeting, bepalen we opnieuw uw lichamelijke parameters.

Tijdens dit onderzoek hebben we al belangrijke informatie over uw gezondheid. Dit vervolg onderzoek is er vooral op gericht om te kunnen bepalen hoe de behandeling effect heeft en hoe we dus mogelijk kunnen bijsturen.

Lichaamsmeting Onderzoek

Inhoud van de vervolg Lichaamsmeting

De vervolg Lichaamsmeting is vaak specifieker dan de eerste Lichaamsmeting.

We hebben al eerder veel informatie verzamelt en zijn nu vooral geïnteresseerd in het effect van de behandeling.

We bepalen opnieuw uw gehele gezondheidsstatus. We analyseren al deze data en vergelijken deze met de voorgaande meting(en).

Timewaver Frequency McMakin

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Direct informatie over uw gezondheid en het effect van de behandeling

De Lichaamsmeting duurt 30 minuten. Binnen deze meting verzamelen we opnieuw alle benodigde data en vergelijken we deze met eerdere metingen.

Hierdoor bepalen we niet alleen uw huidige gezondheidsstatus, maar bekijken we ook welk effect de behandeling heeft en of we moeten bijsturen.

Wanneer ontvang ik de uitslag van het onderzoek?

De data is direct beschikbaar en wordt aansluitend aan het onderzoek met u besproken.

U krijgt hierdoor direct waardevolle inzichten in uw gezondheid.

Tijdens het gesprek gaan we ook in op het effect van de behandeling en kunnen we de behandeling aanpassen naar uw nieuwe gezondheidsstatus.

Apparatuur-Lichaamsmeting