Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.lichaamsmeting.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De  informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van medisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde en de gebruiker van de website ontstaan.

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen.

Deze website bevat informatie over apparatuur. De TimeWaver systemen zijn medisch gecertificeerde systemen voor pijnbehandeling: bij chronische pijn, fibromyalgie, skelet pijn, migraine en voor ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en de daarbij voorkomende slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van TimeWaver systemen worden door de conventionele geneeskunde niet erkend vanwege gebrek aan bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde.
De wetenschap en de conventionele geneeskunde erkennen het bestaan van informatievelden en hun medische betekenis niet. Informatieveld geneeskunde betrekt zich niet op het fysieke lichaam, maar werkt uitsluitend in het informatielichaam van de mens. Het doel is niet het erkennen, verlichten of beschermen van ziekten. TimeWaver Med vervangt niet het bezoek aan een arts of therapeut of medisch noodzakelijk maatregelen.

De Global Diagnostics is een medisch gecertificeerd systeem. Het meet op basis van het door de leverancier gedefinieerde vitaalveld. De conventionele geneeskunde erkent het bestaan van dit vitaalveld en de medische betekenis niet.

Het Esteck meetsysteem is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt niet gebruikt voor het stellen van een medische diagnose maar wordt in de praktijk ingezet voor het monitoren van opeenvolgende consulten. De gemeten indicatoren worden gebruikt in combinatie met andere meettechnieken.

E-mail
Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde

Is een Lichaamsmeting iets voor U? Meet uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Waarom ben ik altijd zo moe? Heb ik een vitaminetekort? Is wat ik eet eigenlijk wel goed voor mij? Deze en veel andere regelmatig voorkomende gezondheidsvragen beantwoorden wij in onze praktijk.

Aandoeningen

Allergie
Chronische infecties
Chronische pijnklachten
Neerslachtigheid & depressie
Vermoeidheid
Ziekte van lyme

Producten

Altrient C
Timewaver Home
EMPowerplus Q Max
De Zweedse Spijkermat
KAQUN Zuurstofwater™

Contact

Zuidereinde49-1
1243 KL ‘s-Graveland
Tel. 035-5447883
info@lichaamsmeting.nl
Routebeschrijving

Disclaimer
Algemene Voorwaarden
Bestel- en leveringsvoorwaarden
Privacy document

© Copyright 2021 Lichaamsmeting.nl

Praktijk BCE en Natuurgeneeskunde

Is een Lichaamsmeting iets voor U? • Meet uw lichamelijke en geestelijke gezondheid • Waarom ben ik altijd zo moe? • Heb ik een vitaminetekort? • Is wat ik eet eigenlijk wel goed voor mij? • Deze en veel andere regelmatig voorkomende gezondheidsvragen beantwoorden wij in onze praktijk.

Aandoeningen

Allergie
Chronische infecties
Chronische pijnklachten
Depressie
Vermoeidheid
Ziekte van lyme

Producten

Altrient C
Timewaver Home
EMPowerplus Q Max
De Zweedse Spijkermat
KAQUN Zuurstofwater™
Qcup Max

Contact

Zuidereinde49-1
1243 KL ‘s-Graveland
Tel. 035-5447883
info@lichaamsmeting.nl
Routebeschrijving

DisclaimerAlgemene VoorwaardenBestel- en leveringsvoorwaardenPrivacy

© Copyright 2021 Lichaamsmeting.nl alle rechten voorbehouden | webshop door Rickid webdesign

0
0
0
0