Immuunstatus standaard plus

Direct inzicht in uw immuunsysteem

Inzichten

Inhoud

Opbouw

Uitslag

Een meting inplannen

Wat wordt er onderzocht en welke inzichten geeft mij dit?

Een bloedonderzoek geeft u door middel van laboratorisch onderzoek inzicht in uw immuunstatus. Deze immuunstatus kan een verklaring geven voor eventuele klachten.

Het immuunsysteem is een groot en complex systeem. Het zorgt niet alleen voor de bescherming tegen micro organismen (parasieten, schimmels, bacteriën, virussen) die ons lichaam willen indringen. Ons immuunsysteem beschermt ook tegen toxische stoffen en ruimt lichaamscellen op die geen functie meer hebben.

Een deel van afweercellen (lymfocyten) wordt genoemd naar de locatie waar ze rijpen: Het beenmerg (B-cellen) of de thymus (T-cellen). Deze B-cellen en T-cellen hebben elk een eigen functie en zijn verantwoordelijk voor een eigen deel van onze afweer.

Hierdoor zijn er vele tientallen verschillende afweercellen. De hoeveelheid afweercellen en de onderlinge verhouding hiertussen, vertelt iets over de staat van uw afweersysteem.

Afwijkingen in de aanwezigheid of activiteit van specifieke afweercellen kunnen wijzen op ziekte en verband houden met specifieke klachten.

Immuunsysteem Lichaamsmeting

Inhoud van het bloedonderzoek immuunstatus standaard plus

Celtype Specifieke marker Functie
T-cellen immuunafweer CD3+ Inductie en regulatie van de cellulaire
T-helpercellen CD3+ CD4+ Inductie van de celgemedieerde en humorale immuunrespons, antigeenpresentatie
Naïeve T-cellen CD4+ CD45RA+ T-cellen zonder antigeencontact
Thymusreserve CD4+ CD45RA+ CD31+ Uit de thymus gemigreerde cellen als maat voor de thymusactiviteit
Regulerende T-cellen CD4+ CD25+ CD127- Regulatie van het geactiveerde immuunsysteem
Cytotoxische T-cellen CD3+ CD8+ Vernietiging van doelwitcellen, maar ook onderdrukkende eigenschappen
Cytotoxisch actieve T-cellen CD8+ CD28+ Vernietiging van doelwitcellen
Geactiveerde T- Cellen CD3+ HLA-DR+ Antigeenpresentatie
Natural Killer T-cellen CD3+ CD16+ / CD56+ Afweer tegen virusinfecties, het antigeenspeciek lyseren van gedegenereede cellen
B-cellen CD19+ Humorale immuunrespons, expressie en afgifte van immunoglobulines
Natural Killer-cellen CD16+ / CD56+ Aangeboren immuunafweer, lyseren geïnfecteerde cellen en tumorcellen op een antigeen-niet-specifieke manier

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Aan de hand van uw situatie en uw klachten, sorteren wij het meest passende bloedonderzoek. Voor het onderzoek wordt een beetje bloed bij u afgenomen. Dit kunt u doen via één van onze partners.

Wij verzorgen voor u de aanvraag, zodat er precies duidelijk is voor welke afname u komt. U krijgt hiervoor van ons een formulier mee, dat u op de priklocatie kunt afgeven. U kunt uit onze lijst van partners, zelf een locatie bij u in de buurt kiezen.

Wanneer er speciale condities zijn zoals bijvoorbeeld een aantal uren voor de bloedafname niet eten, dan krijgt u die van ons te horen. Bij het bezoek aan de priklocatie wordt wat bloed afgenomen, dat vervolgens wordt geanalyseerd voor het onderzoek.

De afname zelf duurt enkele minuten en u kunt daarna weer direct naar huis.

Wanneer ontvang ik de uitslag van het onderzoek?

Afhankelijk van het type onderzoek krijgt u de uitslagen meestal na enkele dagen. Deze worden naar ons opgestuurd, zodat wij deze voor u kunnen analyseren.

U krijgt van ons bericht wanneer wij de uitslagen binnen hebben.

We kunnen hiervoor al een nieuwe afspraak plannen, zodat we de uitslagen snel samen door kunnen nemen. Dan ben u snel op de hoogte wat wij hebben gevonden en hoe we u verder kunnen helpen.

Apparatuur-Lichaamsmeting