Stemmingsklachten

Waarom voelt u zich soms neerslachtig of gespannen?

Sombere gevoelens en neerslachtige gedachten hebben een oorzaak, want ze komen ergens vandaag. Met onze speciale apparatuur brengen wij de oorzaak in kaart zodat we deze kunnen behandelen.

Stel hier uw vraag  Wat verstaan we onder stemmingsklachten?

  Stemmingsklachten kunnen op een heel verschillende manier worden ervaren. Voor de één is het zo dat die zich over langere tijd somber voelt. Iemand anders heeft juist steeds een afwisseling tussen goede en minder goede dagen.

  Maar wanneer u minder van het leven kunt genieten, dingen niet doet of niet kan doen, of wanneer u problemen op uw werk ervaart, dan zitten de stemmingsklachten u echt in de weg.

  Iedereen heeft wel eens een mindere dag of een periode van een paar dagen waarin we wat minder opgewekt zijn. Maar wanneer u dit regelmatig heeft en wanneer u merkt dat dit invloed heeft op uw leven. Dan is het tijd om hier iets aan te doen.

  Wanneer de klachten meer dan twee weken aanhouden, kan er zelfs sprake zijn van een depressie. Hierbij ervaart u lusteloosheid, minder energie, slaapproblemen en vaak een minder positief zelfbeeld.

  Omdat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn, kunnen er allerlei factoren meespelen. Het is onze taak om die met ons speciale apparatuur in kaart te brengen. Zodat we hier iets aan kunnen doen.

  Wij geven u antwoord op de vraag waarom u last heeft van stemmingsklachten en we gaan daarna met u aan de slag om uw klachten te verminderen.

  Wat ervaart u bij stemmingsklachten of een depressie

  Klachten op het gebied van stemming en gevoel, kunnen heel divers zijn. U kunt minder energie hebben om dingen te gaan doen. Maar u kunt ook echt depressieve gevoelens hebben.

  U kunt last hebben van slapeloze nachten, een ander eetpatroon, moeite met concentreren, niet kunnen genieten van dingen en natuurlijk negatieve gedachten en een negatief zelfbeeld.

  Niet iedereen met stemmingsklachten ervaart al deze zaken. Soms heeft u maar enkele klachten, maar blijven ze wel steeds terugkomen.

  Wanneer er sprake is van een depressie, dan zijn de klachten minimaal twee weken aanwezig. En de klachten zijn zo hevig, dat ze daadwerkelijk invloed hebben op uw leven.

  Het is belangrijk dat u stemmingsklachten serieus neemt, want ze kunnen u leven sterk beïnvloeden.

  Stemmingsklachten-Lichaamsmeting

  Hoe bepalen wij wat er aan de hand is?

  Stemmingsklachten kunnen niet alleen heel verschillend tot uiting komen, de oorzaak van de klachten kan ook nog eens sterk verschillen.

  Wij beginnen dus altijd met een blanco sheet, zodat we zonder bias (vooroordeel) het onderzoek doen. Wij laten onze apparatuur het werk doen, zonder dat wij deze metingen verstoren of beïnvloeden.

  We zullen diverse metingen bij u doen, waarbij de resultaten een goed beeld geven van hoe uw lichaam en geest er aan toe zijn. Onze apparatuur vertelt ons welke delen van uw lijf of brein misschien ontregeld zijn. In bijna alle gevallen kunnen wij hierdoor zonder met u te overleggen, al van tevoren inschatten welke klachten u heeft.

  Stemmingsklachten komen nooit zomaar opzetten, er is dus altijd een oorzaak of er zijn altijd betrokken factoren. Die brengen wij met onze metingen in kaart. We meten dus zowel fysieke als mentale parameters.

  Klachten-Lichaamsmeting
  We onderzoeken bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Hoe het zit met het zelfvertrouwen
  • Op welke manier spelen sociale factoren mogelijk een rol
  • Hoeveel spanning is er in uw lichaam aanwezig
  • Wat is uw kwaliteit van slapen
  • Zijn er intoxicaties
  • Is er sprake van een verstoorde balans voor bepaalde organen
  • Is er sprake van stressoren (uit het verleden)
  • Zijn er tekorten van vitamines, mineralen of andere bouwstoffen

  Deze vragen geven ons aanknopingspunten voor de behandeling, waardoor we deze heel gericht kunnen doen

  Apparatuur-Lichaamsmeting
  Klachten-Lichaamsmeting

  Onze behandeling van stemmingsklachten of depressie.

  Wanneer we de factoren in kaart hebben gebracht die invloed hebben op de stemmingsklachten, is het tijd om aan de slag te gaan. Onze aanpak is hierbij holistisch. We kunnen u begeleiden om uw eigen situatie weer onder controle te krijgen, maar u ook helpen met de juiste supplementen of homeopathische middelen.

  Door inzet van onze behandelapparatuur, kunnen biochemische processen in het lichaam beïnvloed worden. Zo kan de aanmaak van bepaalde neurotransmitters worden gestimuleerd.

  Apparatuur-Lichaamsmeting

  Hierdoor kan het herstel versneld worden en neemt het vertrouwen in eigen lichaam en geest toe.

  Door opeenvolgende metingen te doen, kunnen we onmiddellijk op iedere verandering van omstandigheden reageren. En kan de voortgang van het herstel inzichtelijk worden gemaakt.

  Apparatuur-Lichaamsmeting
  Apparatuur-Lichaamsmeting